เปเปอร์อาร์ต จากกระดาษเหลือใช้

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เปเปอร์อาร์ต จากกระดาษเหลือใช้ คือผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ที่มีกรรมวิธีประดิษฐ์ในรูปแบบใหม่ โดยการนำกระดาษรีไซเคิลมาพัฒนาและสร้างผลงานด้านศิลปะ ที่แสดงอัตลักษณ์ของบุคคลและท้องถิ่นนั้นๆ มีจุดเด่นอยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานนี้ เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งบ้านและใช้เป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งเปเปอร์อาร์ตจะช่วยลดปัญหาการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานด้านศิลปะ มีน้ำหนักเบา ทนทาน และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีกรรมวิธีประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้ประดับตกแต่งบ้านและเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางจิตใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ ประสพเงินอุตสาหกรรม
2นางสาว วิภาภรณ์ ทองยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อณาจักร ศัลย์วิเศษปวช.
2นางสาว อารยา ชาญเขว้าปวช.
3นางสาว ขนิษฐา อินทร์วิเศษปวช.