ผลิตภัณฑ์น้ำซอสผัดไทยสมุนไพรพร้อมปรุง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผัดไทย หนึ่งในอาหารประจําชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวต่างชาตินั้นมีรสชาติที่แตกต่างกันไปใน แต่ละพื้นที่ของประเทศไทย การปรุงรสผัดไทยโดยใช้น้ำปรุงรสสําเร็จรูปช่วยให้การเตรียมอาหารมีความสะดวก มากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ให้กับน้ำซอส จึงมีการเพิ่มส่วนผสมของสมุนไพรไทยในน้ำซอส 3 สูตร ได้แก่ สูตรตะไคร้ สูตรขิง สูตรเครื่องต้มยำ โดยใช้อัตราส่วนเท่ากันและวิธีการเหมือนกัน ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในน้ำซอสผัดไทยสมุนไพรพร้อมปรุงทั้ง 3 สูตร ให้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำซอสผัดไทยสมุนไพรพร้อมปรุง เป็นน้ำซอสผัดไทยที่มีการเพิ่มส่วนผสมของสมุนไพรไทย ได้แก่ ตะไคร้ ขิง และเครื่องต้มยำ เป็นเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผลิตภัณฑ์
ตะไคร้ เป็นทั้งยารักษาโรคและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย เช่น วิตามินเอ ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ฯลฯ ขิง เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องรสชาติและกลิ่น ไม่ว่าจะนำมาแปรรูปทำเป็นเครื่องดื่ม หรือเป็นเมนูของหวาน ต่างก็ล้วนให้สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายทั้งสิ้น บางคนอาจทราบแค่ว่า ขิง ช่วยแก้ท้องอืดได้ แต่จริงๆ เครื่องต้มยำ โดยรวมแล้วประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด จะมีสรรพคุณที่คล้ายกัน ได้แก่ ช่วยดับกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์
ช่วยย่อยอาหาร ขับลม ขับปัสสาวะ แก้จุกเสียด แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กุลวดี สำลีกำเนิดคหกรรม
2นาง พัชรี ชัยประเสริฐคหกรรม
3นางสาว ผุสดี สารสุขสามัญ
4นาย ราวิน ปิ่นทองเพชรอุตสาหกรรม
5นาย บดินทร์ อินก๋วยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคดี ชื่นอารมณ์ปวช.
2นางสาว พิชญ์สินี ศิริมานะสุขปวช.
3นางสาว มิ่งกมล เนียมกล่ำปวช.
4นางสาว ธัญวรัตม์ ละมุดปวช.
5นางสาว ชญานิน คำแสนปวช.
6นางสาว กะรัต เฉลยทัศน์ปวช.
7นางสาว วรนิษฐ์ ศรีทองนากปวช.
8นางสาว ขวัญชนก นาคแดงปวช.
9นางสาว ฐานิสร สวัสดิกุลปวช.
10นาย นครินทร์ วัฒนธรรมปวช.