โปรแกรมบันทึกข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ สำราญจิตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สุระพล ใจขานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภฤกษ์ อินทรักษาปวช.
2นาย อนล ไชยสงค์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมิจฉาชีพมีมากมายหลายรูปแบบ และรถก็มีราคาสูง ขายง่าย แยกอะไหล่ขายได้ มิจฉาชีพจึงจ้องจะขโมยรถ และในสถานศึกษาแบบอาชีวะ จะมีการเรียนรอบบ่าย และ นักเรียนจากเทคนิคสองเข้ามาเรียนที่เทคนิคหนึ่ง แม้ว่าเราจะมี รปภ แต่ รปภ ก็ไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าใครเป็นนักเรียน หรือ ใครเป็นมิจฉาชีพ และใครเป็นเจ้าของรถหรือไม่ใช่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการดูแล รักษาทรัพสินของนักเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายทั้งสองแห่งทาง ดังนั้น ท่าน ผอ.อุดมภูเบศบร์ สมบูรณ์เรศ จึงมอบหมายให้ทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการป้องกันการโจรกรรมอีกแบบหนึ่ง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นโปรแกรมตรวจเช็ครถมอเตอร์ไชค์ที่เช็คได้แม่นยำ
2.ในการตรวจเช็คใช้เวลานิดเดียวก็แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆออกมาแล้ว
3.โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายเพราะออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
4.ตัวโปรเจ็คสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
5.โปรแกรมนี้ได้นำมาใช้ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
6.โปรแกรมนี้สามาถนำไปใช้ได้ทุกหน่วยงาน
1.ช่วยป้องกันการโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
2.ตรวจเช็ครถเข้าออกวิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้ว่าใช่รถนักเรียนที่เรียนในวิทยาลัยมั้ย
3.สามารถตรวจเช็ครถนักเรียนที่จอดภายนอกวิทยาลัยกีดขวางทางจราจรทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้
4.แจ้งเตื่อนรถที่ พ.ร.บ ได้ในกรณีที่ พ.ร.บ หมด และ เช็คได้ว่านักเรียนมีใบขับขี่มั้ย
5.ใช้งานง่าย ค้นหาข้อมูลเร็ว
6.กรณีที่นัดเรียนวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ก่อความเดือดร้อน ขี่รถเร็ว เสียงดัง เราสามารถตรวจเช็คได้ว่าเป็นใคร