เครื่องมือช่วยบำบัดข้อเข่า (สำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เปมิกา คงสาโรจน์ปวช.
2นางสาว สุภาพร วรกิจปวช.
3นางสาว พิมนภา ทานะปวช.

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผลงาน ชุดควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อมเครื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถฟื้นสภาพและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับการกายภาพบำบัด จากผลการทดลองการทำงานและประสิทธิภาพ พบว่า เมื่อกดปุ่มทำงานเครื่องเริ่มเคลื่อนที่ไปตามองศาที่กำหนดจนกระทั้งชนลิมิตสวิตช์เครื่องจะหยุดทำงาน แล้วจึงกดปุ่มกลับเครื่องจะเคลื่อนที่กลับไปยังสถานะเดิมสะดวกต่อการใช้งานเสริมสร้างร่างกายของผู้ป่วยให้มีความแข็งแรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รูปร่าง ขนาด น้ำหนักของเครื่อง ราคาเหมาะสม ประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกรูปแบบการทำงานเหมาะสม การประหยัดเวลา และระบบกลไกทำให้ลดภาระในการทำงาน ตามลำดับอยู่ในระดับมาก
1. ใช้สำหรับบริหารข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อเท้า ของผู้ป่วยที่ผ่าตัด ป้องกันข้อติดและเส้นเอ็นยึด
2. สามารถตั้งองศาในการยืดงอเข่าในขณะที่บริหารข้อเข่าให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน
3. ป้องกันข้อและเส้นเอ็นยึดในผู้ป่วยที่นอนติดเตียง