สมุนไพรบำรุงเส้นผม

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สมุนไพรบำรุงเส้นผม เป็นแชมพู จากสมุนไพร ใช้ทำความสะอาดเส้นผม ปัจจุบันกระบวนการผลิตแชมพู มีการเพิ่มสารต่างๆ เพื่อให้แชมพูมีสรรพคุณตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น การเพิ่มฟอง แต่งสี กลิ่น ด้วยสารเคมี ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นแชมพูที่ทำให้เส้นผมสะอาดมากขึ้น เพื่อดึงดูความต้องการของลูกค้า แต่อาจแฝงด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีการจัดทำ สมุนไพรบำรุงเส้นผม จากสมุนไพร มะกรูด อัญชัน ขิง และใบหมี่ มาเป็นส่วนผสมในการทำแชมพูสมุนไพร เพื่อช่วยลดสารเคมีตกค้าง ป้องกันปัญหาผมร่วง ลดอาการคันของหนังศรีษะ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรที่อ่อนโยนต่อผิวหนัง และยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ป้องกันปัญหาผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ควบคุมการเกิดรังแค
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อ้อมใจ ทองพุ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปนัดดา การสุนทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชยาภรณ์ อุปเสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุมิตรา ศรีสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุพัตตรา ไชยคำพาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริรัตน์ โมธรรมปวส.
2นางสาว ชลธิชา วงษ์สระปวส.
3นางสาว วรรณิกา สะนาคปวส.
4นางสาว ขนิษฐา สินจำปาปวส.
5นางสาว อัมพร ภาโสมปวส.