แท่นยืนเพื่อสุขภาพปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรวี สมศักดิ์ตระกูลอุตสาหกรรม
2นาย สิทธิศักดิ์ ภาโวอุตสาหกรรม
3นาย ชาญชัย จรัสศรีอุตสาหกรรม
4นาย อดิศร ฐิติธรรมรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย เกรียงศักดิ์ สุภาวะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรรณ ทองสุขปวส.
2นาย เขมทัต ตะฮ่อปวส.
3นาย นเรศ หน่อแก้วปวส.
4นาย ปกรณ์เกียรติ กันธะปวส.
5นาย ธีรภัทร ดวงดีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

แท่นยืนเพื่อสุขภาพปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรล ได้นำหลักการของแท่นยืนคลายเส้นที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มาพัฒนาต่อยอด โดยกลุ่มผู้จัดทำได้ศึกษาการใช้งานแท่นยืนคลายเส้นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการปรับระดับความชันของแท่นยืนผู้ใช้ต้องก้มลงมาปรับระดับที่ไม้ค้ำแท่นยืน ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาส่วนแผ่นหลัง จะมีปัญหาในการก้มลงปรับระดับ ทางกลุ่มผู้จัดจึงได้ออกแบบระบบปรับระดับแท่นเหยียบเพื่อสุขภาพโดยใช้มอเตอร์แรงบิดสูงขับชุดยกซึ่งออกแบบมาจากหลักการทำงานของแม่แรงยกของแบบกรรไกร และสั่งการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จึงทำให้สะดวกในการปรับระดับแท่นเหยียบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แท่นยืนเพื่อสุขภาพปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรล
- ควบคุมการปรับระดับแท่นเหยียบเพื่อสุขภาพด้วยรีโมทคอนโทรล จึงไม่ต้องก้มลงไปปรับระดับเอง ซึ่งมีความลำบากกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาแผ่นหลัง
- ปรับระดับด้วยชุดยกแบบกรรไกร ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แรงบิดสูง
- บรรเทาอาการปวดหลัง
- ปวดเอว คอ บ่า และไหล่
- ช่วยยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกิดจากหินปูนและพังผืดคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อขา
- คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลัง
- ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้น
- การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น