แต่งตอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

แต่งตอง เป็นเครื่องประดับที่ประดิษฐ์จากใบตองแห้ง ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติจากต้นกล้วยที่มีอยู่จำนวนมากในชุมชนจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมีแนวคิดที่นำใบตองที่แห้งมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับ โดยใช้เทคนิคการม้วนให้เป็นรูปทรงต่างๆคล้ายลูกปัด แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน แต่งเติมด้วยหินมงคล (ตามความเชื่อ) เป็นการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้านงานหัตถศิลป์ให้ทันสมัยมากขึ้น ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องประดับที่มีความโดดเด่น ผลิตจากวัสดุรรมชาติ มีหลายรูปแบบ คงทนแข็งแรง ปลอดภัย ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ แหวน จี้ และพวงกุญแจ
ใช้ประดับตกแต่งร่างกาย ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ใช้ในการเสริมดวง(ตามความเชื่อ) หรือใช้เป็นของขวัญของที่ระลึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ภัณฑิลา สาหรับศิลปกรรม
2นาย มงคล สาระพางค์ศิลปกรรม
3นาย วุฒิชัย วิเชียรศรีศิลปกรรม
4นาย บุญยืน ปินตาคำศิลปกรรม
5นาง สำอางค์ ปินตาคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ตาล ตายอดปวส.
2นาย รุจิภาส หลิมสกุลปวส.
3นางสาว ศุภลักษณ์ เสียงล้ำปวส.
4นาย บรรพต พ่วงจินดาปวส.
5นาย กฤษดา พูลนุชปวส.
6นาย ผกามาศ วิเชียรศรีปวส.
7นาย จิรภัทร น่วมอยู่ปวส.
8นาย รุ่งเพชร ฉิมโคกกรวดปวส.
9นางสาว ชนกชนญ์ บุญสมปวส.
10นางสาว นุชจรี วิเชียรศรีปวส.