น้ำยาล้างจาน คุณขาม

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโลโลยีได้ก้าวไกลมากขึ้น และมีสินค้าอุปโภค บริโภคมากมายในท้องตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตบางรายจึงหันมาใช้สารเคมีและสารประกอบเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการผลิต ถึงแม้ว่าสารเคมีและสารประกอบจะถูกใช้ในปริมาณน้อย แต่ก็อาจส่งผลในระยะยาวได้ ผู้บริโภคบางกลุ่มจึงได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมี เราจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานคุณขาม ซึ่งทำมาจากมะขามธรรมชาติ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคิดค้นจากส่วนผสมน้ำยาล้างจานของคนไทยในสมัยก่อนเเละนำมาพัฒนาแปรรูปปราศจากสารเคมีเเละ สารประกอบ ซึ่งไม่เป็นอันตรายเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำยาล้างจานที่ปลอดภัยและไร้สารเคมี
ได้น้ำยาล้างจานที่เป็นธรรมชาติ
ได้พัฒนาน้ำยาล้างจานที่ปลอดภัยและไร้สารเคมี
ได้แนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กฤษณา ชุมภูพล้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีระพัฒน์ อุนามูลปวช.
2นาย สมชาย ลุงใจปวช.
3นางสาว ณัฐวิภา เกสรกติกาปวช.
4นางสาว กนกพร ลุงต่าปวส.
5นางสาว ปวีณา แสนราษฎปวส.
6นาย จารุวัฒน์ แซ่เจิงปวส.