ระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบลิงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัฐวีร์ วสุระภาวัฒน์อุตสาหกรรม
2นาย สนั่น ทองดาราอุตสาหกรรม
3นาย สิทธิศักดิ์ แก้วธนกูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โศรดา พ่วงพงษ์ปวส.
2นางสาว ณัฐชา กุระโทปวส.
3นาย อาทิตย์ อุดมทรัพย์ปวส.
4นางสาว วราภรณ์ แก้วอุดรปวส.
5นางสาว สุนันทา พิมพาปวส.
6นางสาว กุลภรณ์ กระจ่างถิ่นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติมากมาย มีกลไกลที่ไม่ซับซ้อนเป็นการช่วยในการใช้ในชีวิตประจำวันและประหยัดพลังงาน เนื่องจากการที่เราใช้อยู่แล้วในปัจจุบันหรือใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ผู้คนส่วนมากในแต่ละวันอาจจะลืมปิดไฟก่อนออกไปข้างนอก และบางคนอาจจะกลับจากที่ทำงานดึกๆไม่อยากให้บ้านมืด เราจึงคิดค้นระบบเปิดปิดไฟผ่าน Application Blynk ขึ้นมา เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิด-ปิดไฟได้ โดยที่ไม่ต้องอยู่ที่บ้านก็สามารถเปิด-ปิดไฟได้เอง ผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเปิด-ปิดไฟภายในบ้าน ผ่านแอพพิคเคชั่น Blynk ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต
เราสามารถเปิด-ปิดไฟได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดเพียงแค่มีอิเตอร์เน็ต