ซึงตึง Chromatic

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อลงกรณ์ ริกากรณ์อุตสาหกรรม
2นาย ปุณศ์ วิทยารักษ์อุตสาหกรรม
3นาย พนมกร ยะแสงอุตสาหกรรม
4นางสาว ปรีญาภรณ์ อุตเรือนอุตสาหกรรม
5นาย ธรรมสรณ์ ยาใจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหรัฐ มีบุญปวช.
2นาย เทวราช มงคลปวช.
3นาย ปรินทร โกศิริปวช.
4นาย จตุพล ทมินเหมยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านนั้นมีมากมายหลายชนิดและเป็นที่นิยนในแต่ละภาคของประเทศไทยและในแต่ละภาคก็จะแต่ต่างกันออกไปดังนั้นจึงได้คิดว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านชื่อว่า ซึง เป็นเครื่องดนตรีที่ใครๆก็รู้จักและนิยมแต่ยังไม่ร่วมสมัยกับปัจจุบันเนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักฉะนั้นจึงอยากนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาทำการพัฒนาหรือดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แต่ต่างออกไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อนุรักษ์และรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของ ซึง
อนุรักษ์และรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของ ซึง