อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ทุมดีอุตสาหกรรม
2นาย ดำรงค์เกียรติ แพงศรีอุตสาหกรรม
3นาย อำนาจ แก้วทิพย์อุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพล วรขันธ์อุตสาหกรรม
5นาง วิภารัศมิ์ ศรีหริ่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สามารถ คำผิวปวช.
2นาย พิศาล ทิพเนตรปวช.
3นาย จิรพงษ์ ต้นพนมปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

ระบบทำความเย็นรถยนต์ แผงคอนเดนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าหม้อน้ำรถยนต์ซึ่งทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากน้ำยาแอร์ เมื่อรถใช้งานวิ่งไปนานๆพวกเศษฝุ่น โคลน แมลงก็จะเกาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจากน้ำยาแอร์ลดลง ส่งผลต่อความเย็นในระบบห้องโดยสาร การทำความสะอาดก็ต้องใช้น้ำฉีดย้อนทิศทางการไหลของอากาศที่ปะทะแผงคอนเดนเซอร์เพื่อล้างเศษฝุ่น โคลน แมลง แต่เนื่องจากแผงคอนเดนเซอร์อยู่ชิดกับหม้อน้ำการทำความสะอาดจึงมีความยาก ดังน้ันจึงได้สร้างเครื่องล้างคอนเดนเซอร์ขึ้นมา โดยการออกแบบห้วฉีดกับท่อเป็นตัวเดียวกัน สามารถแหย่ลงไปทางด้านหลังแผงคอนเดนเซอร์เพื่อฉีดน้ำล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ใช้ป๊ัมDC12V 4 bar ออกแบบให้ใช้ไฟฟ้าจากที่จุดบุหรี่รถยนต์ แรงดันน้ำที่ออกจากหัวฉีดสามารถล้างเศษฝุ่น โคลน แมลง สิ่งสกปรกออกจากแผงคอนเดนเซอร์ได้สะอาดหมดจด
ใช้ล้างสิ่งสกปรกออกจากแผงคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์