ประแจโซ่ V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญญฤทธิ์ คำภูมีอุตสาหกรรม
2นาย ธวัส พลไกรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมจิตร เอาห้านัดปวช.
2นาย สุภกิณห์ สามตุงปวช.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในบางครั้งการบำรุงรักษาระบบท่อน้ำประปา มีความยากลำบาก หากต้องการหาเครื่องมือเพื่อใช้ขัน หรือจับยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ คงหนีไม่พ้นประแจคอม้า ถ้าขนาดของท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีกับขอบปากของประแจคอม้าก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าใหญ่เกินไป จะใช้เครื่องมืออะไรเพื่อใช้ขันหรือจับยึด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างและออกแบบเครื่องมือขันท่อน้ำประปา ให้มีความหลากหลายในการใช้งาน โดยคิดว่าถ้าหากนำโซ่รถจักรยานยนต์ที่มีความแข็งแรงอยู่แล้ว มาทำเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในงานขันและจับยึด คงจะเป็นการเรื่องที่ดี โดยครั้งนี้จะเป็นการออกแบบให้แตกต่างจากรุ่นที่แล้ว โดยเพิ่มตำแหน่งเก็บโซ่ให้มีความกระชับและปลอดภัยมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในงานขันและจับยึดท่อหรือ Flywheel ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าปากของประแจคอม้า
1. ได้เครื่องมือไว้ใช้งานบำรุงรักษาระบบท่อน้ำประปาแบบใหม่
2. ลดปริมาณขยะของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์