ถังขยะออโต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันถังขยะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดเชื้อโรคและแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยต่างคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จึงคิดค้นถังขยะออโต้ขึ้น หลักความเป็นจริงเวลาเราเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะต้องใช้มือเปิดฝาถังขยะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคและแบคทีเรียโดยเฉพาะเด็กทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงคิดค้นถังขยะออโต้ขึ้นมาเวลาเรายื่นมือ เอาขยะไปทิ้งถังขยะจะเปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือเปิดฝาไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและแบคทีเรียหรืโรคภัยต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถังขยขนาด 60 ลิตร เปิดฝาด้วยระบบการทำงานแบบออโต้
1.ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและแบคทีเรีย
2.ถังขยะออโต้ไม่เป็นอัตรายต่อผูที่เอาขยะไปทิ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุธิน คำชาวงษ์เกษตรกรรม
2นาย เชต บัวขมเกษตรกรรม
3นาย ยุทธพงค์ วรยศเกษตรกรรม
4นาย อภิชาติ อุไรล้ำเกษตรกรรม
5นาย พัชระ ต้นกันยาเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวนาท กลิ่นอาจปวส.
2นาย มงคล สายโคกกลางปวส.