เครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่่อม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่อมนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดยนำหลักการของเทคนิคการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นปกติจากสาเหตุของข้อเข่าเสื่อมมีวางแผนการรักษา พร้อมดำเนินการรักษาโดยเทคนิคการรักษาด้วยมือร่วมกับการใช้เครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่อม และกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องเครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่อมเหมาะสำหรับการรักษาผู้ที่มีอาการปวด อาการอักเสบเรื้อรัง รักษามานานยังไม่หาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาการปวดจากการบำบัดลดลง เครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่อมมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเข่า ช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่อมเป็นอุปกรณ์บำบัดผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ที่โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถขยับและเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ จุดที่ใช้บำบัดได้แก่ ข้อเข่า และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของขา เพื่อฟื้นฟูข้อเข่า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ช่วยให้กล้ามเนื้อขาและหัวเข่าได้เคลื่อนไหว เพื่อบำบัดผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น คือ
1. ระบบการไหลเวียนของเลือด แดง เลือดดำ และน้ำเหลืองไหลขึ้นลงสะดวกและอยู่ในภาวะสมดุล
2. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูกแข็งแรง กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวัฒน์ จันทะบาลอุตสาหกรรม
2นางสาว เสน่ห์จันทร์ สุวรรณแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วรวิทย์ สรรพอาษาอุตสาหกรรม
4นาย ยงยุทธ ไชยมาตย์อุตสาหกรรม
5นางสาว กวินชนก แก่นโพธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลัชพล คำด้วงปวช.
2นาย ทัศพล แก้วกำปวช.
3นาย จักรพงษ์ เนาศรีปวช.
4นาย โกเมศร์ ชามาปวช.