ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ Online Computer Repair Notification System

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุธิดา แบบเจริญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นลนรินทร์ เดชอุดมปวส.
2นาย กิตติทัต ยุติธรรม์ปวส.
3นางสาว ฮุสนา ชัยเชียงเอมปวส.
4นาย สราวุฒิ นิ่มมากปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการใช้สื่อในโลกอินเทอร์เน็ตได้แพร่หลายแทบจะครอบคลุมไปทั่วโลก มีเว็บไซต์ต่างๆ มากมายที่ให้บริการหลายอย่างหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ การซื้อขายออนไลน์ แม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น อีเมล เฟซบุ๊ค และยังมีเว็บไซต์ที่มีการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าโลกแห่งอินเทอร์เน็ตได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าการให้บริการแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรจะสร้างเว็บไซต์เพื่อให้บริการเพื่อลดปัญหาการติดต่อสื่อสารโดยตรง เปลี่ยนมาเป็นการถามตอบในเว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ทำงานระบบเว็บและมีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำงานรองรับกับคอมพิวเตอร์ แท็ปเลท และสมาร์โฟน
แจ้งซ่อมได้รวดเร็ว
ฝ่ายซ่อมบำรุงรับการแจ้งเตือนในการซ่อมและทำงานได้รวดเร็ว