ปลั๊กประหยัดพลังงาน V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติประชา ดอนชุมอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิพล วรรณวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย เลิศมงคล สุขสมบูรณ์อุตสาหกรรม
4นาย จอห์น จันทะวันอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรวัต ศิลาเกษอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัทรพงค์ กลางเสนาปวช.
2นาย แอนโทนี่ อุดอน ดี เมโอปวช.
3นาย นันธวุฒิ พิมโคตรปวช.
4Mr. อธิราช ศรีบัวรินทร์ปวช.
5นาย กิตติธัช จำปาทองปวส.
6นาย ธนพล เย็นสถิตปวส.
7นาย ณัชพล นามโสปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้การใช้ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมาก ขึ้นตามความจำเป็นของครัวเรือน หรือสำนักงาน แต่บางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็ทำให้ผู้ที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกันตัวอย่างเช่น เครื่องทำน้ำเย็นต้องทำงานตล:อด 24 ชั่วโมง หากต้องลืมปิดหรือถอดปลั๊กออก หรือ โทรทัศน์สมัยใหม่ที่ทำการปิดด้วยการกดปุ่มรีโมท แต่ผู้ใช้ไม่ได้กดสวิตซ์ปิด ซึ่งโทรทัศน์ยังทำงานอยู่ ซึ่งก็เสมือนเปิดค้างไว้ตลอดเวลา หรือ จอมอนิเตอร์ในสำนักงานที่ขณะ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่ได้กดปุ่มปิดหน้าจอ ก็จะทำให้จอมอนิเตอร์ทำงานเช่นเดิม ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าสิ้นเปลืองไปไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หากปิดลักษณะเดียวกันทุกวัน จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ปลั๊กประหยัดพลังงานสามารถใช้งานได้กับระบบ ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 220 VAC เท่านั้น
2. ปลั๊กประหยัดพลังงานสามารถรับภาระ(โหลด)ทางไฟฟ้าได้ไม่เกิน 50 KW
3. ปลั๊กประหยัดพลังงานสามารถใช้งานได้ปกติที่ความสว่าง 50 ลักค์ ขึ้นไป
4. ปลั๊กประหยัดพลังงานไม่สามารถใช้งานได้ที่ความสว่างน้อยกว่า 50 ลักค์
1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑
2. ผลงานที่ได้สามารถนำไปเผยแพร่ได้และสามารถทดสอบได้ตลอดเวลากับผู้สนใจ
3. ผลงานที่ได้สามารถนำไปจดอนุสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาได้