กระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าที่ใช้กันมากที่สุดในบรรดา เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเหมาะสมสำหรับการสวมใส่ที่มีอากาศในฤดูร้อนหรือสามารถสวมใส่ได้ทุกวันกับประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนทั้งปี เพราะในเนื้อเส้นใยฝ้ายนั้นสามารถซึมซับเหงื่อและระบายออกได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันบุคคลทั่วไป จะนิยมผ้าเมืองมาแปรรูปเป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้ารองนอน เช่น เสื้อคลุม ผ้าซิ่น ผ้าถุง ผ้าหลบ ปลอกหมอน เป็นต้น โดยการตัดเย็บและทำให้มีเศษผ้าแต่ยังใช้งานได้อยู่ กระเป๋าจากเศษผ้าพื้นเมืองเป็นการนำเศษผ้านำมาแปรรูปใหม่ เพื่อศึกษาวิธีการทำกระเป๋าจากเศษผ้าเมือง ศึกษาต้นทุนและจัดทำบัญชีกระเป๋าจากเศษผ้าเมือง และเป็นการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน และทำให้บุคคลทั่วไปสนใจนิยมใช้กระเป๋าผ้าเมือง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระเป๋าจากเศษผ้าพื้นเมืองเป็นการนำเศษผ้านำมาแปรรูปใหม่ เพื่อศึกษาวิธีการทำกระเป๋าจากเศษผ้าเมือง ศึกษาต้นทุนและจัดทำบัญชีกระเป๋าจากเศษผ้าเมือง และเป็นการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน และทำให้บุคคลทั่วไปสนใจนิยมใช้กระเป๋าผ้าเมืองราคาขายใบละ ๖๕๐ บาท บรรจุ ๑๐ ใบ ขนาด กว้าง ๒๘ ซม. X สูง ๓๐ ซม. X ยาว ๑๔ ซม.
กระเป๋าจากเศษผ้าพื้นเมืองเป็นการนำเศษผ้านำมาแปรรูปใหม่ ใช้สำหรับถือ ใส่ของ ใส่หนังสือ สะพาย ฯลฯ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพ์สุดาพร แก้วเทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศุภัสสร ไชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ดรุณี บุญเทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญลินี เมฆแสนปวช.
2นางสาว แพรวนภา สุภัคโชคปวช.