Ruby Collagen Magic Lip Balm

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง Ruby Collagen Magic Lip Balm มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำลิปบาล์มทับทิมและคอลลาเจน และเปรียบเทียบคุณภาพลิบบาล์มจากทับทิม กับลิบบาล์มยี่ห้ออื่น ๆ โดยนำน้ำทับทิมปริมาณ 3 ช้อนโต๊ะ นำไปตั้งไฟอ่อนๆกับ ปิโตรเลียมเจล 5 ช้อนโต๊ะ น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 1 ช้อนชา และเติมสีโดยการใส่สารสกัดสีจากธรรมชาติลงไป แล้วจึงนำไปทดสอบคุณภาพเปรียบเทียบกับลิบบาล์มยี่ห้ออื่น โดยการทดสอบคุณภาพด้านลักษณะเนื้อของลิบ ด้านกลิ่น และสรรพคุณของลิบบาล์มทั้งสองชนิด ผลการทดสอบพบว่า ด้านลักษณะเนื้อ ลิบบาล์มจากทับทิมมีเนื้อ มีความนิ่ม ไม่ลื่นมาก และละเอียด ส่วนกลิ่นของลิบทับทิมเป็นกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของน้ำผึ้งและน้ำมันมะพร้าว และคอลลาเจนมีส่วนช่วยให้ริมฝีปากอ่อนเยาว์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลิบบาล์มจากทับทิมมีเนื้อ มีความนิ่ม ไม่ลื่นมาก และละเอียด ส่วนกลิ่นของลิบทับทิมเป็นกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของน้ำผึ้งและน้ำมันมะพร้าว และมีสีที่สกัดมาจากธรรมชาติที่นำมาเป็นส่วนผสม สรรพคุณของลิบบาล์มทับทิม เนื่องจากเนื้อลิบมีลักษณะไม่ลื่นมากจึงสามารถเก็บความชื้นไว้ได้ยาวนาน และมีส่วนผสมของน้ำผึ้งจึงช่วยบำรุงให้ปากไม่แห้ง และดูอิ่มเอิบ และมีส่วนผสมสมจากทับทิมที่ช่วยป้องกันริมฝีปากจากแสงแดด คอลลาเจนมีสรรพคุณในการทำให้ริมฝีปากคงความเต่งตึง ยืดหยุ่น เรียบเนียน กระชับ
1. เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์โดยการนำสมุนไพร ผลไม้ วัสดุทางธรรมชาติ
2. ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากทับทิมและคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของลิปบาล์มให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ทำให้ริมฝีปากไม่แห้ง อิ่มเอิบ เต่งตึง ยืดหยุ่น เรียบเนียน กระชับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพิกา กุลไทยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว แจ่มใส ผาใต้พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญรัตน์ พีระธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศตายุฉัตร มะสีโยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พราวพรรณ นามเพราะปวช.
2นางสาว ปาริฉัตร อุดมพัฒน์ปวช.