อุปกรณ์ฉีดน้ำผลไม้

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการปรุงอาหารแต่ล่ะครั้งนั้นถ้าต้องการรสชาติอาหารที่เปรี้ยวสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือมะนาวที่จะทำให้รสชาติอาหารนั้นเปรี้ยวได้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาน้ำมะนาวผลิตอกมาเป็นขวดเพื่อจำหน่ายและใช้แทนมะนาวเป็นลูก แต่อย่างไรก็ตามการที่ได้น้ำมะนาวจากลูกสดๆไม่ว่าจะเป็นการผ่าบีบคั้น หรือด้วยวิธีการใดๆก็ตาม มันจะทำให้ได้กลิ่นอาหารที่เป็นธรรมชาติและได้รสชาติความเปรี้ยวของมะนาวที่แท้จริง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะผลิตอุปกรณ์ฉีดน้ำผลไม้ขึ้นมาเพื่อใช้ฉีดน้ำมะนาวลงไปในการปรุงอาหารหรือเพื่อให้อาหารมีรสชาติเปรี้ยวที่เป็นธรรมชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถฉีดน้ำผลไม้เพื่อให้มีรสชาติที่เป็นธรรมชาติได้
1. ได้อุปกรณ์ฉีดน้ำผลไม้
2. สามารถผลิตและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิสิทธิ์ แสนหาญอุตสาหกรรม
2นาย อัศวิน สัตตาคมอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงศ์ สาระพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย อนุสรณ์ เรียนทิพย์อุตสาหกรรม
5นางสาว กัญญาพร ตะนาวศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐานัส บุรมย์ปวส.
2นาย ฉันทพล แก้ววาฤทธิ์ปวส.