ขนมจีนคัพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุภา เกตบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิภารัศมิ์ ศรีหริ่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จารุเนตร แพงศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ปาริชาต น้อยดีคหกรรม
5นาง ปรารถนา สุขทองสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลักขณา บัวระภาปวส.
2นางสาว วรรณภา ชื่นดอนกลอยปวส.
3นาย ภานุวัฒน์ วงษ์อนันต์ปวส.
4นางสาว ธิดาวรรณ ชัยชมภูปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีนจากขนมจีนสดซึ่งเก็บได้เพียง 2 วัน เป็นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปที่เก็บได้ 1 เดือนที่อุณหภูมิห้องปกติ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา สามารถขายได้ทั้งในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ช่วยให้ผู้บริโภครับประทานขนมจีนได้ตลอดเวลา โดยมีความมั่นใจทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป
2.เติมน้ำร้อนที่อุณภูมิ 90 ปริมาณได้ตามความต้องการ
1. เป็นผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ให้พลังงานเนื่องจากส่วนประกอบคือแป้ง
2. สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าเส้นสด
3.ผู้บริโภคสามารถรับประทานขนมจีนได้ตลอดเวลา