เครื่องขัดผ้าทรายแบบสายพาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยยา สุริยะจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย ประจวบ แสงอรุณอุตสาหกรรม
3นาย ภคพัส เหล่าวัฒนวรรณอุตสาหกรรม
4นาย ดำรงค์ ศรีบัวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรอุมา จ้อยทองมูลปวช.
2นางสาว เทียนทอง มูลทองน้อยปวช.
3นาย สรวงศ์ สายสวาทปวส.
4นาย ณภัทร สุวรณวงษ์ปวส.
5นาย ก้องภพ ขวัญเริงใจปวส.
6นาย ธวัฒน์ชัย วงษ์สังข์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การสร้างเครื่องขัดผ้าทรายแบบสายพานขึ้นนี้ เพราะผู้จัดทำได้เห็นว่าการเจียรชิ้นงานด้วยหินเจียรมือ ไม่มีความประณีตในการเจียรแต่งชิ้นงาน เช่น การเจียรโค้งมนชิ้นงาน เจียรองศาต่าง ๆ ไม่ค่อยมีความสวยงาม และอาจเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่ไม่มีความชำนาญก็จะไม่ถนัดการใช้หินเจียรมือ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำเครื่องเจียรผ้าทรายนี้ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยมีส่วนประกอบหลักของเครื่อง คือ มอเตอร์ ลูกกลิ้ง ผ้าทรายแบบสายพาน สวิตส์ปิดเปิด หลังจากได้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้วได้ทำการทดสอบเครื่องเจียรผ้าทราย สามารถใช้งานได้จริง ทั้งเจียรโค้งมน เจียรองศา มีความประณีตและได้ทำการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยผลการตอบในแบบประเมินของแต่ละบุคคลโดยได้ผล คะแนนระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้เจียรแต่งชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมและงานไม้
2. ใช้เจียรชิ้นงานขนาดเล็ก
3. ขนาดของเครื่องกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด 70 เซนติเมตร
ความกว้างลูกล้อกว้าง 2 นิ้ว
1.แก้ปัญหาการเจียรขัดชิ้นงานสำหรับช่างเชื่อมได้
2.ทำงานได้สะดวกมากขึ้น
3.ลดความเสี่ยงอันตรายจากการเจียรได้มากขึ้น