ผลิตภัณฑ์สารสกัดพริกสำหรับการเลี้ยงปลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปลาดุกมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ รูปแบบการเลี้ยงเป็นแบบหนาแน่นจึงทำให้ปลาเครียด อ่อนแอ เกิดโรคได้ง่าย เกษตรกรแก้ปัญหาโดยใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคและเร่งการเจริญเติบโต แต่วิธีการนี้มีผลเสียต่อสุขภาพของคนและเชื้อโรคดื้อยา ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อการส่งออก นักวิจัยและเกษตรกรจึงหันมาใช้พืชสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ และพริกมีสารแคพซาซินที่ให้รสเผ็ดซึ่งช่วยเจริญอาหารช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นและมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและได้ทดลองใช้สารสกัดพริกแบบหยาบมาผสมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยพบว่าปลาไม่เกิดโรค มีการเจริญเติบโตดีกว่าการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปอย่างเดียว แต่ก็พบปัญหาคือสารสกัดพริกแบบหยาบมีกลิ่นเหม็นเน่าเสียง่าย จึงพัฒนาสารสกัดพริกด้วยน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพใช้ผสมกับอาหารเลี้ยงปลาทำให้ปลาแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว และสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ผสมกับอาหารเลี้ยงปลาทำให้ปลาแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว
เป็นสารเสริมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรรชัย สุขพันธ์ปวช.
2นางสาว เปรมสินี ศรีชื่นปวช.
3นาย อธิป ไปดงปวช.
4นาย วัชรากร ศรีกุลครปวช.
5นาย อิสรา สานิพามณีปวส.
6นางสาว พิมพ์ใจ เภาศรีปวส.
7นาย ธานินทร์ ศรีหวังปวส.
8นางสาว รุจิราภรณ์ วรรณะปวส.
9นาย สมพร ประกอบคำปวส.
10นางสาว ภาวดี ทองสุขปวส.