อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญาวี เก่วใจลูกจ้างทั่วไป
2นางสาว สุปรียา ประไพพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร โคตรจินดาปวช.
2นาย ศรายุทธ ไตรไทยสงค์ปวช.
3นาย ภควุฒิ เจิมไทยปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีหลากหลาย โดยเฉพาะด้านสิ่งที่อำนวยความสะดวก ให้แก่มนุษย์ โดยจะมีหน้าที่ที่ต่างกันออกไปและอำนวยความสะดวกในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันหลาย ๆ กล้วยแขก หรือ กล้วยทอด เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งซึ่งปรุงโดยการนำกล้วยตัดเป็นแผ่นหรือหั่นครึ่งแล้วมาชุบน้ำแป้งซึ่งมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า, มะพร้าวขูดขาว, งาคั่ว , น้ำตาล และกะทิ แล้วจึงนำไปทอดในน้ำมันร้อนในกระทะ ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติเครื่องทอดกล้วยแขกสามารถทอดกล้วยแขกได้อัตโนมัติตามคำสั่งสมองกลฝังตัว
ประสิทธิภาพเครื่องทอดกล้วยแขกสามารถทำงานได้เอง
ลดกำลังคนในการทอดกล้วยแขก
ประหยัดเวลาในการทอดกล้วยแขกในปริมาณที่มาก
สามารถทำอาหารได้ด้วยสมองกล