การพัฒนาสูตรพายมะม่วงมหาชนกจากแป้งมะพร้าว Furmulation Development OF Mahachanok Mango Pie made from Coconut

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ละอองดาว ภูกิ่งหินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รพีพร โฮชินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ชไมภรณ์ อ่อนประสงค์สามัญ
4นาง ดวงกมล สุนทรพินิจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริมา บุญมีปวช.
2นางสาว สุวนัน อุ่นคำปวช.
3นางสาว พิกุลทอง แสงจันทร์ปวช.
4นางสาว สุกันยา มีไม่วายปวช.
5นาย สราวุธ หงษเวียงจันทร์ปวส.
6นางสาว สายธาร จันทะรัตน์ปวส.
7นางสาว นภัสรา สาริมาปวส.
8นางสาว เพชรน้ำหนึ่ง ภูเงินช่อปวส.
9นาย สมาลี วงค์อามาตย์ปวส.
10นาย นริศรา อัศวภูมิปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสูตรพายมะม่วงมหาชนกจากแป้งมะพร้าว ลักษณะปรากฏและลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ปรากฏในแป้งพายมะม่วงมหาชนกเมื่อนำไปอบ พบว่า สูตร 2 มีเนื้อสัมผัสแข็ง มีรอยแตกเล็กน้อย มองไม่เห็นไส้ขนมด้านใน มีกลิ่นหอมของมะพร้าวอบ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ได้ค่าเฉลี่ยที่ 4.45 ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิมในระดับมากที่สุด เมื่อนำสูตร 2 มาศึกษาความพึงพอใจกลิ่นของผลิตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจระดับมากที่สุด 4.52

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : พายมะม่วงมหาชนกจากแป้งมะพร้าว เป็นการแปรรูปสินค้าที่มีภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารสุขภาพ มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไม่มีกูลเตน มีใยอาหารสูง 43 กรัมต่อแป้งมะพร้าว 100 กรัม น้ำตาลจากแป้งมะพร้าวมีรสหวานละมุน
ประโยชน์ : แป้งมะพร้าว ไมีมีสารกูลเตน ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ ช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด และ มะม่วงมหาชนก มีสารต้านอนุมูลอิสระ “แคโรทีนอยด์” เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือดอุดตันในสมอง ยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร