ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากที่ไม่ดีนั้นจะทำให้เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคในช่องปาก หากกำจัดแบคทีเรียได้ไม่หมด จะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ ผู้วิจัย จึงได้จัดทำน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพร ซึ่งมีส่วนผสมล้วนมาจากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และได้ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ด้วยน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ซึ่ง ปลอดภัยจากสารฟอง รวมทั้งเป็นยาสมุนไพรสามารถที่จะกินได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพร ซึ่งมีส่วนผสมล้วนมาจากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารฟอง ดีกับเด็กๆ ที่อาจจะไม่ชอบแปรงฟันนานๆ ได้ดูแลสุขภาพปากและฟันได้ดีขึ้น และกับเด็กเล็กๆ ก็ไม่ต้องกังวลหากลูกจะกลืนเข้าไป เพราะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ มีสรรพคุณทางยา แก้ปวดท้อง เจ็บคอ ขับเสมหะ ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นทั้งน้ำยาบ้วนปากและยาสามัญประจำบ้านได้ในขวดเดียวกัน
แก้ปวดท้อง เจ็บคอ ขับเสมหะและได้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สายสุณี ศรีวิเชียรสามัญ
2นางสาว อรุณศิริ โสประดิษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จินตนา สิงห์ภาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัชฎาภรณ์ โสประดิษฐ์ปวช.
2นางสาว ทิพย์ลดา ทองดีปวช.
3นางสาว อรนารินทร์ บุญอาจปวช.