ระบบควบคุมไฟจราจรผ่านมือถือ

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมไฟจราจรผ่านมือถือ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาจากการควบคุมระบบไฟจราจรจากมือถือ ผ่านโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ สามารถที่เดินไปสั่งงานในถนนได้โดย ในช่วงรถติดหรืองานกิจกรรมต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารเดินไปสั่งงานที่กลางถนน แและสามารถดูการจราจรได้ชัดเจนมากขึ้น
ใช้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ในยามจราจรคับคั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมภพ จันทร์ห่วงอุตสาหกรรม
2นางสาว แก้วกาญจน์ พงศ์ศิริพัฒน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฏา เนียมสัมฤทธิ์ปวช.
2นาย ธีระภัทร พรมโคตรค้าปวช.