ระบบใบรายงานผู้ตัดสินฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว กัญญา ทาระนัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ขวัญดารินทร์ จิตหาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย สมชาย ใจกันทะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง ภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กำชัย บุญศรีปวส.
2นาย รุ่งรวิณ ดวงงามปวส.
3นาย วิทยา คำตันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ฟุตซอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งลักษณะการเล่นเหมือนฟุตบอล แต่เป็นการเล่นในร่ม โดยสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เป็นองค์กรที่ควบคุมการเล่นฟุตซอลทั่วโลก ชื่อ ฟุตซอล มาจากวลีในภาษาโปรตุเกสว่า “ฟูตือบอลดือซาเลา (futebol de salão)” และในภาษาสเปนว่า “ฟุตโบลซาลา (fútbol sala)” ซึ่งวลีทั้งสองหมายถึง "ฟุตบอลที่เล่นในห้อง" ในกีฬาฟุตซอล ผู้ตัดสินจะต้องรวบรวมข้อมูลทีมที่ลงแข่งขันทั้งหมด และนำมาประมวลผลจัดทำในรูปแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งมีความยุ่งยาก และซับซ้อนในการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบฟอร์มที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนดให้ จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัย จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการนำระบบใบรายงานผู้ตัดสินฟุตซอล มาช่วยแก้ไขปัญหาในการรวบรวมข้อมูลทีมฟุตซอลที่จะเข้าทำการแข่งขันในแต่ละครั้ง เพื่อลดเวลาและแก้ไขปัญหาความซับซ่อนในการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบฟอร์มที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนดให้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบใบรายงานผู้ตัดสินฟุตซอลเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลมีความสะดวกสบายมากขึ้นในด้านเอกสารการแข่นขันและทีมนักพัฒนาได้ออกแบบให้มีระบบมีความง่ายในการใช้งานและสะดวกสบาย
1. มีระบบที่สามารถจัดทำในรูปแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแข่งขันกีฬา