ครีมขัดรองเท้าจากกาบมะพร้าว กลิ่นตะไคร้หอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรุณยุพา ประสารยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุวิทย์ เดือนดาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศราวุธ เสียงหวานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปิยวดี มัคสุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกวลิน โยปังปวช.
2นางสาว ชนาภัทร พลฤทธิ์ปวช.
3นาย ธนากร กล่อมสุภาพปวช.
4นาย ฐิติพงค์ เทพนามวงค์ปวช.
5นางสาว ธันญา พรพุทธิชัยปวส.
6นางสาว กัลย์สุดา ทองแสนปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้คิดหาวิธีการทำให้กาบมะพร้าวที่เหลือใช้นี้ มาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากในตอนเช้าก่อนมาวิทยาลัย สังเกตเห็นรองเท้าเปื้อนฝุ่นละอองมาก และมียุงบินออกมาจากในรองเท้า จึงไล่ยุงและนำครีมขัดรองเท้าที่ซื้อมาขัดรองเท้า สังเกตครีมขัดรองเท้าที่มีสีดำ และมีกลิ่นเหม็น จึงปรึกษากับคณะครูในแผนก “ทำอย่างไรไม่ให้ยุงมาอยู่ในรองเท้า” จึงไปค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต พบว่ากลิ่นส้ม กลิ่นตะไคร้หอม ยุงไม่ชอบ ทำให้เกิดการคิดค้นทำครีมขัดรองเท้าจากกาบมะพร้าว กลิ่นตะไคร้หอมขึ้นมา เพราะได้เห็นกาบมะพร้าวที่เหลือใช้ในบ้าน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะผลิตครีมขัดรองเท้าที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และไม่มีสารเคมี โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อใช้ในการขัดรองเท้าและเครื่องหนังต่างๆ และป้องกันยุงได้ด้วย
2. เพื่อนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ครีมขัดรองเท้าที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และไม่มีสารเคมี โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติ
1 ใช้ในการขัดและบำรุงรองเท้า เครื่องหนังต่างๆ ให้เงางาม
2 ป้องกันยุงจากกลิ่นตะไคร้หอม
3 ช่วยเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม