คุกกี้ตะลิงปลิง

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

คุกกี้ เป็นขนมที่ทานง่าย มีลักษณะ รสชาดหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ ในปัจจุบันคุกกี้ มีรสหวาน จำพวก คุกกี้เนย คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ คุกกี้อัลมอนด์หรือถั่ว คุ้กกี้คาลาเมล คุ้กกี้ผสมผลไม้สับปะรด ลูกเกด เป็นต้น ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้มีการคิดค้น คุกกี้ ที่สร้างจุดเด่นให้ชัดเจน คือการ ทำคุกกี้สูตรใหม่ที่ไม่มีใครทำในตลาด ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ สร้างเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติ ที่อร่อยถูกปากผู้บริโภค สามารถกินได้ง่ายกินได้บ่อย เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้น ทางผู้ประดิษฐ์ จึงได้จัดทำ “คุกกี้ตะลิงปลิง”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า
2. เพื่อให้เกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
3. เพื่อสร้างรายได้และการประกอบธุรกิจในอนาคต
4. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป้็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่น มาแปรรูปให้เป็นที่สนใจของกลุ่มที่ชอบขนมแนว แนวของหวานทานเล่น ที่มีรสชาติที่แปลกใหม่ และยังไม่มีใครผลิตขึ้นมาจำหน่ายในตลาด โดยการนำตะลิงปลิงมาเป็นส่วนผสมในการทำ คุกกี้ตะลิงปลิง อีกทั้งตะลิงปลิงยังคุณประโยชน์มายมายหลากหลายที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิชาพร ภิรมย์สุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปริศนา ภูมิกาญจน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศิริพร ปัญญาวชิรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิลณา ชีวะเจริญปวช.
2นาย รัก มอญปวช.
3นางสาว ญาดา เรืองศิริปวช.
4นาย อนิวัชร รัตนมูลปวช.
5นาย กฤษณา พิมพ์ทองปวช.
6นางสาว ภาวิตา ภาสกรณ์ปวส.
7นางสาว จารุวรรณ ทัฬหะปวส.
8นางสาว กชมน ทัฬหะปวส.