สเปรย์เอ็นยืด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จิราภรณ์ น้อยน้ำใสสามัญ
2นางสาว สกุลฉัตร กมลเพชรสามัญ
3นางสาว จุฑาภา เที่ยงจิตต์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว วัชรี เศวตวงษ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว วรรษมล มั่นพลศรีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิตานัน กุดนอกปวส.
2นางสาว อัจฉรา สายสิงห์ปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดผลิตออกมาในรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นภายนอกมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การดำรงชีวิตที่ต้องดิ้นรนทำมาหากิน ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองในยามที่มีอาการอาการปวดเมื่อยล้าอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบอันเนื่องมาจากการทำงานหนักเป็นเวลานานๆ อาการปวดเมื่อยล้าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานนั่งโต๊ะ ผู้ใช้แรงงงาน กลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุ การนำหญ้าเอ็นยืดมาสกัดจะพบสารประกอบต่างๆ อาทิ สารฟลาโวนอยส์ (Flavonoids) และสารไอริดอยส์ (Iridoids) ที่ใช้รักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตึงบริเวณคอ บ่า หลัง เอว แขน ขา จะทำให้เส้นเอ็นคลายตัว ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด เคล็ดขัดยอก เส้นเอ็นพลิก ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย คลายเส้นและทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง บำรุงผิวหนังและมีกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สเปรย์เอ็นยืดสกัดจากหญ้าเอ็นยืดผลิตออกมาในรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นภายนอกบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้า อาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบ ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด เคล็ดขัดยอก เส้นเอ็นพลิก ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย คลายเส้น ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตึงบริเวณคอ บ่า หลัง เอว แขน ขา จะทำให้เส้นเอ็นคลายตัว ลดอาการปวดและเมื่อยล้า ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ทำให้มีสุขภาพดี บำรุงผิวหนังและมีกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวโดยปราศจากสารเคมี ใช้ง่าย พกพาสะดวก
นำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้และผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์