เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุแบบ 6 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บรรจง เหลาทองอุตสาหกรรม
2นาย รวินันท์ บุญเศษอุตสาหกรรม
3นาย ธีรวุธ ภังคีอุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย ลาพิมพ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรรษชล ภูบุญปลูกปวช.
2นาย ปวริศร ช่างหล่อปวช.
3นางสาว ปนัดดา สุขเกษมปวช.
4นางสาว วรางคณา กายจนมะหิงส์ปวช.
5นาย ธนพล สังศิลาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้การดูแลรักษาผู้ป่วยใช้วิธีกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย จะต้องมีการทำกายภาพบำบัดในส่วนต่างๆ ทำให้อวัยวะนั้นสามารถกลับมาทำงานได้ ปัจจุบันมีเครื่องออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วย มีขนาดที่ใหญ่และมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุแบบ 6 in1 ขนาดเล็กขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุแบบ 6 in1 มีโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายสะดวก
ใช้ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง