แผงกั้นจราจรฉุกเฉิน

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมีมากมายหลายรูปแบบโดยต้องมีความตระหนัก (Awareness)การยอมรับ (Acceptance)การปฏิบัติ (Application) และการรับไว้ (Assimilation)เมื่อตระหนักได้ ก็ควรจะลงมือทำ ดังนั้นชุดแผงกั้นจราจรฉุกเฉินชุดนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน หรือแม้กระทั่งการปิดกั้นพื้นที่ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในโอกาสต่าง ๆ เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้งานง่าย มีความกะทัดรัด แข็งแรง และเก็บรักษาง่าย ประหยัดงบประมาณในการสร้าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผงกั้นจราจรฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์สร้างเสริมความปลอดภัยใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งชายและหญิง พกพาสะดวก โดยหนึ่งชุดประกอบด้วย 1 แผงกั้นจราจรจำนวน 6 แผง 2 .แผงโซล่าเซลล์3 แบตเตอร์รี่ 12 V. 4หลอดไฟแอลอีดี 5ชุดรีโมทสั่งระบบไฟกระพริบ การทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลสั่งการทำงาน
-สามารถใช้เป็นแผงกั้นจราจรฉุกเฉิน ที่ใช้งานง่าย กะทัดรัด มีความแข็งแรง เก็บรักษาง่าย
-ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และการปิดกั้นพื้นที่ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในโอกาสต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไทรทอง เรืองจำรัสอุตสาหกรรม
2นางสาว นุชจรินทร์ สาริกาอุตสาหกรรม
3นาย สุริยัน ทานุชิตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุสุมา ใบบัวปวช.
2นาย ธนาธิป แก้วหล้าปวช.
3นาย ปรินทร ฉายพริกปวช.
4นาย พุทธินันท์ ทองก้อนปวช.
5นาย ฐากรู ขนานมีปวช.