เจลล้างมืออาชีว่า (R+Cheewa)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปวีณา นพนรินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3Mr. Jaime Manzanoอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริศรา ทรัพย์ไทยปวช.
2นางสาว เจนจิรา พัตราปวช.
3นางสาว อริสา อาชนชัยปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรคที่มาพร้อมกับแบคทีเรียปนเปื้อนมีมากมาย ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและท้องร่วงเกิดจากสารปนเปื้อนที่อยู่ในภาชนะ การรับประทานอาหารดิบๆ และการสัมผัสสิ่งสกปรกไม่ล้างมือ จากการตรวจสอบเเบคทีเรียบนมือพบว่าการใช้เพียงน้ำเปล่าล้างมือไม่เพียงพอต่อการทำความสะอาดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ และเจลล้างมือตามท้องตลาดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากถึง60-95% จ ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงต่อผู้ที่ผิวหนังแพ้ง่าย กลุ่มของข้าพเจ้าถึงมีแนวคิดในการผลิตเจลล้างมือโดยค้นคว้าพืชมีคุณสมบัติต้านทานแบคทีเรีย นั่นคือ ใบหูกวางเพราะในใบหูกวางมีสารแทนนินเป็นสารที่ทำให้เกิดความฝาด ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เจลล้างมือเเอลกอฮอล์ที่ผสมสารสกัดเเทนนินที่ได้จากใบหูกวางที่ห้ความชุ่มชื้นเเก่ผิวหนัง ลดการอักเสบ เเผลผุพอง มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียได้เทียบเท่าเจลล้างมือในตลาด ที่มีราคาเเพงและผสมเเอลกอฮอล์สูง ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองในผู้แพ้ง่าย
1. ได้นำเศษใบหูกวางแก่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
2 ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด
3.ได้ผลิตเจลล้างมือที่มีประสิทธิภาพในการลดการสะสมของแบคทีเรียเทียบเท่ากับเจลล้างมือในตลาด และมีราคาถูกกว่า