ระบบขายสินค้าออนไลน์ Truestmeshop

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพพิทักษ์ หมื่นลิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นงคราญ หวานขมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ธันยพร โพธิ์ตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จุฑาทิพย์ พรมหาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ว่าที่ ร.ต. หญิง วรรณธิดา วรสุทธิพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิสิทธ์ จันทร์วิภาคปวช.
2นาย ขจรศักดิ์ จันทร์เสนาปวช.
3นาย วัชชิราภรณ์ หารมากปวช.
4นาย ภาณุวัฒน์ ทัศณกรณ์ปวช.
5นาย พีระพัฒน์ สมมิตรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายสนใจอยากเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือ ขายของออนไลน์ เพราะดูเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมากนัก แต่แท้จริงแล้วการเปิดร้านขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เพราะไม่อยากนั้นแล้วอาจจะขาดทุน จนต้องล้มเลิกไปก็ได้ และที่สำคัญระบบที่ใช้ในการสร้างระบบขายของออนไลน์นั้นต้องมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และ น่าสนใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการ ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์ ที่เป็นระบบบริหารจัดการทั้งในส่วนผู้ดูแลระบบ และ ส่วนของผู้ใช้งาน ที่ง่ายและสวก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ
1. เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบฟรีแวร์
2. เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาให้นักเรียน นักศึกษา บุคลาการทางการศึกษา ได้ทดลองในการทำตลาดออนไลน์
3. เป็นระบบที่สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพในปัจจุบัน และ อนาคตได้