สายรัดกันรั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญวิทย์ พลราชมอุตสาหกรรม
2นาย สฤษดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
3นาย กิติศักดิ์ พลราชมอุตสาหกรรม
4นาย ณรัช พิมทองอุตสาหกรรม
5นาย เทอดพงษ์ พ่อสีชาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนิดาพร คำมุงคุณปวช.
2นาย อัษฎาวุฒิ พ่อตาแสงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้ป่วยตามโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน หอผู้ป่วยในเป็นหน่วยงานที่ให้การรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วย ในการรักษาผู้ป่วยปัจจัยที่มีผลคือยารักษาโรค การให้ยาทางกล้ามเนื้อและเส้นเลือ เพื่อบรรเทาและรักษาอาการป่วย ดังนั้นทางผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงทำการคิดค้นสายรัดกันรั้ง เพื่อป้องกันสายน้ำเกลือหลุดออกจากแขนผู้ป่วย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยในการรัดสายน้ำเกลือ ไม่ให้สายหลุดออกจากคนป่วย
ช่วยในการรัดสายน้ำเกลือ ป้องกันสายหลุดจากผู้ป่วย ลดการให้นำ้เกลือซ้ำที่เดิม