น้ำหมักกำจัดวัชพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพรัตน์ ขุนรักษ์สามัญ
2นางสาว สุริยา สนธิสามัญ
3นางสาว จุฬารัตน์ คำวางสามัญ
4นางสาว ปนัดดา กลัดสมบัติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชยา สารารักษ์ปวส.
2นางสาว นิศารัตน์ พันธานีปวส.
3นางสาว กมลรัตน์ โนนกลางปวส.
4นาย สหรัฐ ภูนอกปวส.
5นาย ชยพัทธ์ มนัญชาญชัยปวส.
6นาย ธนาธร สุวรรณพิทักษ์ปวส.
7นาย ประวิทย์ คุ้มประเสรฺิฐปวส.
8นาย ธนายุต แก้วภักดีปวส.
9นางสาว อรนารี หงศรีปวส.
10นาย วิธวินท์ สิทธิชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำหมักกำจัดวัชพืช และเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำหมักกำจัดวัชพืชกับยากำจัดวัชพืชตามท้องตลาด จากการทดลองพบว่า หน่อกล้วย น้ำส้มควันไม้ กรดน้ำส้ม โซเดียมคลอไรด์ น้ำมะพร้าว กากน้ำตาล และ EM สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบกว้างและใบแคบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำหมักกำจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบกว้างและใบแคบ โดยจะเห็นผลตั้งแต่วันแรกและทำให้วัชพืชตายและย่อยสลายลงดินภายในระยะเวลา 7 วัน
1. ได้น้ำหมักกำจัดวัชพืชที่ทำจากวัสดุธรรมชาติทดแทนสารเคมีที่อันตรายจากยากำจัดวัชพืชในปัจจุบัน
2. สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจนำออกมาจำหน่ายให้กับวิทยาลัยหรือชุมชนที่ต้องการได้