อุปกรณ์ป้องกันเข็มฉีดยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุชาติ บุญปัญญาอุตสาหกรรม
2นาย อโนทัย กลมพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์นิรันดร์ สิงห์ซอมปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ สุทธสารปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ มุขขันธ์ปวช.
4นาย กิตติพงษ์ เพ็งแจ่มปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในวงการการแพทย์และ สาธารณสุขในการปฏิบัติงานนั้นต้องใช้เครื่องมือด้านการแพทย์หลายอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นประจำนั้นก็คือเข็มฉีดยาในรักษาคนไข้โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บโดนเข็มฉีดยาทิ่มมือหรือเกิดอันตรายจากการใช้เข็มฉีดยาได้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันเข็มฉีดยาเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแพทย์หรือผู้ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเข็มฉีดยามีความสะดวกและปลอดภัยสามารถถอดเข็มฉีดยาได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ป้องกันเข็มฉีดยาเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้เข็มฉีดยา
อุปกรณ์ป้องกันเข็มฉีดยาสามารถถอดเข็มฉีดยาได้อย่างง่าย คงทน และปลอดภัย