พัดลไอเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมกริช กลิ่นศรีสุขอุตสาหกรรม
2นาย ชัชชัย ศรีไพโรจน์อุตสาหกรรม
3นาย บุญเลิศ ขุนศรีรักษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤษณ์ อุทัยปวช.
2นาย วิศวะ มิ่งเมืองปวช.
3นาย สิทธิกร พูลสวัสดิ์ปวช.
4นาย ธนัช ผดุงชัยปวช.
5นาย ปรเมฆ สุขใจปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการพัดลมไอเย็น (Fancool) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดอุณหภูมิความร้อนในห้องเรียนเนื่องจาก ปัจจุบัน สภาพอากาศในห้องเรียนร้อนมาก ในบางครั้งทําให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ทั้งนี้จึงได้สร้างพัดลมไอเย็นขึ้น โดยการศึกษาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดยใช้น้ำเย็นในถังเก็บน้ำเย็น ที่อยู่ในชุดทำความเย็นของตู้น้ำเย็น เพื่อใช้น้ำเย็นเกิดการหมุนเวียนผ่านโดยใช้ปั๊มน้ำอัดน้ำผ่านคอนเดนเซอร์โดยมีพัดลมด้านหน้า จะดูดไอเย็นออกมาทำให้ระบายความร้อน เป็นการสร้างทางเลือกแก่ผู้บริโภค ในการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าที่ประหยัดและต้นทุนถูกกว่าพัดลมท้องตลาดทั่วไป
ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้าเหมือนพัดลมทั่วไป แต่ได้ความเย็นมากกว่า ได้ลมที่สดชื่น เป็นธรรมชาติ ช่วยให้อากาศเกิดการถ่ายเท ไล่อากาศร้อน