อุปกรณ์ช่วยเครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพโรจน์ ขุนทองอุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ชัย ศรีสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย จรินทร์ หลังสันผู้บริหาร
4นางสาว มาศธัญภรณ์ ถาวรกุลสามัญ
5นาย เสกสรร เนาวเพ็ชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บูรพา วัชรพัฒนกุลปวส.
2นาย ธนชัย มีบุญญาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีอากาศที่ร้อนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มักจะดื่มน้ำเย็นกันมาก ดังนั้นตามหน่วยงานต่างๆจึงได้จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นมาใช้งานเป็นจำนวนมาก เมื่อหน่วยงานเลิกปฏิบัติงานในช่วงตอนเย็น บางครั้งก็เปิดเครื่องทำน้ำเย็นไว้ ทำให้ในช่วงตอนเย็นหรือตลอดทั้งช่วงเวลากลางคืน เครื่องทำความเย็นจะทำงานตลอดเวลาจึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เพราะส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนจะไม่มีการดื่มน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถตัดระบบการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นได้ในช่วงเวลากลางคืนและตอนที่น้ำในถังเหลือปริมาณน้อยเกินไป
- ช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ช่วยลดค่าไฟฟ้าในกรณีลืมหยุดการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน