สบู่ใยบวบสปาอโรมาเธอราพี

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สบู่ใยบวบสปาอโรมาเธอราพี“มะม่วงหาวมะนาวโห่ L-SAFTS ” จากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร และเพื่อส่งเสริมการขอจดสิทธิบัตรของสบู่ใยบวบสปาอโรมาเธอราพี “มะม่วงหาวมะนาวโห่” กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 125 คน มีผลการทดลองใช้สบู่ใยบวบ สปาอโรมาเธอราพี “มะม่วงหาวมะนาวโห่ L-SAFTS” ในระยะเวลา 4 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่ใยบวบสปาอโรมาเธอราพี “มะม่วงหาวมะนาวโห่”มีสรรพคุณช่วยขัดและบำรุงเท้าให้มีความนุ่มชุ่มชื่น ลดอาการแตกกร้าน และรอยแตก พร้อมทั้งดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของฝ่าเท้าได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่ใยบวบสปาอโรมาเธอราพี “มะม่วงหาวมะนาวโห่ L-SAFTS”เป็นเป็นผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับขัดถูชำระล้างเท้า บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบทันสมัย สวยงาม สะดวกในการใช้และพกพา สีสันสะดุดตา มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ ช่วยในการบำรุง ช่วยขัดและบำรุงเท้าให้มีความนุ่มชุ่มชื่น ลดอาการแตกกร้าน และรอยแตก พร้อมทั้งดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของฝ่าเท้าได้เป็นอย่างดี
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับขัดถูชำระล้างเท้า บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบทันสมัย สวยงาม สะดวกในการใช้และพกพา สีสันสะดุดตา มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ ช่วยในการบำรุง ช่วยขัดและบำรุงเท้าให้มีความนุ่มชุ่มชื่น ลดอาการแตกกร้าน และรอยแตก พร้อมทั้งดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของฝ่าเท้าได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว คำโฮม คูณสว่างสามัญ
2นางสาว วันเฉลิม จันทะไพรสามัญ
3นาง วิไลพร อรรคชัยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว ทราทิตย์ ชิดชมสามัญ
5นางสาว ณญาดา อุราเลิศสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกัญญา เสนาพรมปวช.
2นางสาว จุฑามาศ เขตคามปวส.
3นางสาว สุดารัตน์ กงล้อมปวส.
4นางสาว รุ่งทิวา ทางามปวส.
5นาย สุระชัย ปาวะชัยปวส.
6นางสาว พันธิตรา สายสุนาปวส.
7นางสาว เจนจิรา ขันแก้วปวส.
8นาย ธีรภัทร ขาวพรวนปวส.
9นางสาว กิรนันท์ คงเจริญปวส.
10นางสาว ชุติกาญจน์ กิ่งแก้วปวส.