ผลิตภัณฑ์ล้างมือว่านหางจระเข้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สรัญภัฏฐ์ เนื้อนวลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริพร มั่งสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นรากร พุทธิวงค์ปวส.
2นาย สถาพร คำเสียงปวส.
3นาย พัฒนชัย ปลิวสุนทรรัตน์ปวส.
4นางสาว ธารารัตน์ จำปีปวส.
5นาย ภานุเดช ผุยอุทาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ จากว่านหางจระเข้ ในการล้างมือคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานเกี่ยวกับอาหาร เพราะการล้างมือที่ไม่เหมาะสม อาจะนำไปสู่การปนเปื้อนข้าม และอาจส่งผลเกิดการแพร่กระจายของภาวะเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหาร การล้างมือคือวิธีที่ดีที่สุดในการลดแพร่กระจาย ทุกคนต้องใส่ใจ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี คณะผู้วิจัย จึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ โดยนำว่านหางจระเข้ และน้ำเกลือมาผสมรวมกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่ปลอดสารเคมี ล้างออกง่าย ทำให้ประหยัดน้ำ นอกจากจะมีไว้ใช้ในครัวเรือน ยังสามารถจำหน่ายในชุมชนที่อยู่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้มีรายได้และเกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ทำจากธรรมชาติ
2. ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิว
3. เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ทำความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อโรคได้
4. ถนอมผิว ทำให้มือชุ่มชื้น มีกลิ่นหอม และป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย