เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ความคิดริเริ่มในการสร้างเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าโดยเริ่มจากการสังเกตเห็นในการที่ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทำการตรวจเช็คหน่วยไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อเรียกเก็บเงินในการใช้จ่ายไฟฟ้าและการที่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทำการตรวจสอบหน่วยในการใช้ไฟฟ้านั้นจึงอยากให้เกิดความสบายใจของผู้ใช้ไฟฟ้า จึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาที่จะช่วยตรวจสอบและเช็คสถานะการใช้ไฟฟ้าพร้อมบอกค่าใช้จ่าย ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าขึ้นมา โดยให้เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าสะดวกต่อการใช้งานและ ปลอดภัย ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานเป็นอย่างมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตรวจสอบค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างแม่นยำถูกต้อง
1.เพื่ออำนวยทำการตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าและการใช้งานพลังงานไฟฟ้า
2. สะดวก ใช้งานง่าย และปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระชัย ชูชื้นอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา จันทศิลาอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. เรวัตร อินถาอุตสาหกรรม
4นาย กฤษฎา พลบูรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธาริวัฒน์ บุญพาปวส.
2นาย นครินทร์ กลิ่นจันทร์ปวส.
3นาย ณัฐกร เทียมเมฆปวส.