เครื่องสับมันสำปะหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มัฒธณิตาศ์ เห็มไธสงอุตสาหกรรม
2นาย สุกฤษฎิ์ อารีไทยอุตสาหกรรม
3นาย ยุทธนา แพทย์สูงเนินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรกริช วรนุชปวส.
2นาย สุพจน์ เงินโคกสูงปวส.
3นาย อรรถพล ทองบุญเรืองปวส.
4นาย สุนทร เปร่งคอนสารปวส.
5นาย วีรพงษ์ พลสนิทปวส.
6นาย วุฒิชัย โพธิ์ศรีปวส.
7นาย ชาคริต ชิณวงค์ปวส.
8นาย ธีระวุฒิ พูนน้อยปวส.
9นาย วงศกร นาคาปวส.
10นาย โชคชัย บำรุงศรปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการออกเเบบเเละสร้างเครื่องสับมันสำปะหลัง โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องสับมันสำปะหลัง และ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในการสับมันสำปะหลัง ซึ่งมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เเละยังมีความสะดวกรวดเร็วในการสับมันสำปะหลัง ซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 HP เป็นตัวส่งการผ่านพลูเล่ย์ไปยังเพลาจะทำให้ชุดใบมีดหมุนตัดเฉือนมันสำปะหลังจากถาดรองมันให้เป็นชิ้นๆ จากการทดลอง หาประสิทธิภาพของเครื่องสับมันสำปะหลัง 8 ครั้ง ประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องสับมันสำปะหลัง เฉลี่ย 1.37 นาที/ครั้ง ดังนั้นจากการหาประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่า เครื่องสับมันสำปะหลังทำงานได้รวดเร็วกว่าแรงงานคน และมีประสิทธิภาพการผลิต 87.67%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 HP เป็นตัวส่งกำลัง สามารถสับมันสำปะหลัง 20 กิโลกรัม / 1.37 นาที
และประสิทธิภาพการผลิต 87.67%
สามารถลดเวลาในขั้นตอนการสับมันสำปะหลังได้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนในการสับมันสำปะหลังได้
สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกรได้