Lotion Lotus Poller

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิชาภา ปรารมภ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2ดร. นฤมล ดวงแสงสามัญ
3นาง บังอร ไตรศรีสามัญ
4นางสาว อวิกา สีทาน้อยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภิญญา พิมสุดปวช.
2นางสาว ปาณิสรา ทวาภพปวช.
3นางสาว กัลยกร สอนศิษย์ปวช.
4นางสาว ชัจพร ผุยหัวโทนปวช.
5นางสาว นันทิยา สว่างนพปวช.
6นางสาว อนันตญา บับภาเสนปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เกสรดอกบัวถูกค้นพบด้านเภสัชว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียมีสารเทียบเท่ากับวิตามินอีซึ่งมีคุณสมบัติชะลอริ้วรอยดีกว่าสารสกัดชาเขียว 2 เท่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมากกว่าร้อยละ 25 ของสารทั่วไปทำให้ผิวขาวเนียนนุ่มฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ ช่วยสร้างคอลลาเจนเผยผิวใหม่ได้อย่างประสิทธิภาพการทดลองนี้ได้ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการนำเกสรดอกบัวหลวงเป็นส่วนผสมในโลชั่นโดยการศึกษาวิธีการและอัตราส่วนวัตถุดิบเป็นส่วนผสมในโลชั่นบำรุงผิวทดลองโดยใช้กรรมวิธีสกัดสารจากเกสรดอกบัวโดยการกลั่น สกัดกลิ่นจากเกสรดอกบัวและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นโลชั่นจากดอกบัวเพื่อการบำรุงผิว ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนวัตถุดิบในโลชั่นบำรุงผิว 1:2:1:1..กรรมวิธีการสกัดสารคือการการกลั่นด้วยไอนำ้และการสกัดร้อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำเสนอคุณสมบัติที่ค้นพบทางเภสัชของดอกบัวว่ามีคุณค่าในการบำรุงผิว ทำให้ผิวขาว ฟื้นฟู ผิวหมองคล้ำ ลดรอยดำ รอยแดง ยับยั้งผิวคล้ำ ฝ้า จุดด่างดำ ทำให้ผิวขาวใส ช่วยสร้างคอลลาเจน เผยผิวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำเกสรดอกบัวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาเป็นโลชั่นบำรุงผิวที่ผ่านกระบวนการศึกษาคุณสมบัติและอัตราส่วนที่มีความสำคัญในการบำรุงผิว สามารถแปรรูปและเก็บรักษาในรูปแบบของสารบำรุงผิวพร้อมใช้ที่มีคุณสมบัติพิเศษจากเกสรดอกบัวและมีกลิ่นของดอกบัวจากกรรมวิธีการสกัดจากกระบวนการศึกษาทดลองที่มีความชัดเจน
สามารถนำเสนอคุณค่าของสารในเกสรดอกบัวที่มีคุณค่ากับผิวทำให้ผิวขาว ฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ ลดรอยดำรอยแดง ยับยั้งผิวคล้ำ จุดด่างดำ ทำให้ผิวขาวใส ช่วยสร้างคอลลาเจน เผยผิวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่า ให้กับดอกบัวโดยการนำเอาวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทำโลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดจากดอกบัว