เครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐกรณ์ พั้วสุอุตสาหกรรม
2นางสาว ศิรประภา ไตรเสนีย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิรักษ์ คณะสุขปวส.
2นาย รัชพล คนหมั่นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องเครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง และหาประสิทธิภาพของเครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง ซึ่งนักศึกษาเกิดความสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงจัดทำโครงการเครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง จึงได้ดำเนินการประดิษฐ์เครื่องพ่นทรายแบบ 2 ถัง ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขจนได้ที่สมบูรณ์ นำไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินคุณภาพ แบ่งการประเมินออกได้ 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านคุณภาพการใช้งาน ด้านคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องพ่นทรายได้ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน ต้นทุนผลิตต่ำ มีความปลอดภัย ไม่เกิดมละภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ท่านมั่นใจในการใช้งาน โดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะทำให้สามารถติดตั้งภายในอาคารหรือ Work Shop ได้ และยังประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับทำความสะอาดผิวโลหะ พลาสติกพ่นแกะลายแก้ว กระจก แสตนเลส
- ได้ผิวงานที่สะอาดปราศจากสนิม ทำให้วัสดุเคลือบผิว สัมผัสเกาะกับเนื้อเหล็กจริงๆ
- ได้ผิวที่มีความหยาบ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุเคลือบผิว ทำให้สีไม่หลุดร่อน แม้มีแรงมากระเทาะอย่างรุนแรงก็ตาม
- สามารถขัดผิวได้รวดเร็วกว่าการขัดวิธีอื่น ลดเวลาการทำงาน
- กำจัดสนิมหนา และสนิมกินผิวเป็นหลุมๆ ซึ่งการขัดผิวบนผิวราบ หากเคลือบผิวทับไปก็จะทำให้สารเคลือบถูกสนิมดันออกมาได้ การพ่นทรายสามารถเข้าถึงทุกหลุม ทุกซอก ทุกมุม