น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากตะลิงปิง

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำจิ้มซีฟู๊ด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำพริกขี้หนูสดและกระเทียมสดมาบดหยาบ อาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น รากผักชีบดหยาบ เติมเครื่องปรุงรส เช่น น้ำตาล เกลือ กรดอะซีติก กรดซิตริก ส่วนตะลิงปลิง ไม้ผลรสเปรี้ยว สมุนไพร นิยมรับประทานผลสด ลักษณะของต้นตะลิงปลิง คุณค่าทางโภชนาการของตะลิงปลิง สรรพคุณของตะลิงปลิง เช่น ช่วยย่อยอาหาร บำรุงผิวพรรณ ช่วยขับเสมหะ ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิด นำ้จิ้มซีฟู๊ดจากตะลิงปิง เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำจิ้มซีฟู๊ด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำพริกขี้หนูสดและกระเทียมสดมาบดหยาบ อาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น รากผักชีบดหยาบ เติมเครื่องปรุงรส เช่น น้ำตาล เกลือ กรดอะซีติก กรดซิตริก ส่วนตะลิงปลิง ไม้ผลรสเปรี้ยว สมุนไพร นิยมรับประทานผลสด ลักษณะของต้นตะลิงปลิง คุณค่าทางโภชนาการของตะลิงปลิง สรรพคุณของตะลิงปลิง เช่น ช่วยย่อยอาหาร บำรุงผิวพรรณ ช่วยขับเสมหะ ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิด นำ้จิ้มซีฟู๊ดจากตะลิงปิง เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจ
ตะลิงปลิง ไม้ผลรสเปรี้ยว สมุนไพร นิยมรับประทานผลสด ลักษณะของต้นตะลิงปลิง คุณค่าทางโภชนาการของตะลิงปลิง สรรพคุณของตะลิงปลิง เช่น ช่วยย่อยอาหาร บำรุงผิวพรรณ ช่วยขับเสมหะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพร พรมบุญชูปวช.
2นางสาว อัมราภรณ์ ภูมมาลักษ์ปวส.
3นางสาว ณิชา เนตรจำนงค์ปวส.