ยาหม่องเอ็นยืด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เรณู อินทรกำแหงสามัญ
2นางสาว ศิริญญ์ น้ำโมงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วันวิสาข์ โชตินอกปวช.
2นาย ธนูศักดิ์ บุญประเสริฐปวช.
3นางสาว อโรชา พิมพ์เสนาปวช.
4นางสาว ภัทรวรรณ สืบเสระปวช.
5นางสาว อรณิชา แก้วศรีงามปวส.
6นางสาว สุวิชาดา ดวงกระโทกปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้า ซึ่งเป็นปัญหา ของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ กลุ่มคนทำงาน office ที่มีพฤติกรรมนั่งทำงานตลอดเวลาทำให้มีอาการเมื่อยล้า คอ บ่าไหล่ และผู้สูงอายุส่วนมากจะปวดเมื่อยได้ง่าย จึงมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำยาหม่อง เพื่อบรรเทาอาการอักเสบและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยคลายเส้นเอ็นที่ตึงได้ด้วยการนำหญ้าเอ็นยืดไปสกัดเป็นน้ำมันใช้ เป็นส่วนผสมหลัก และนำมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำยาหม่อง แล้วนำไปใช้นวดบริเวณที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาอากาศเมื่อยล้าจากการทำงาน ผิวสัมผัสไม่แสบร้อน ไม่ทำให้เหนี่ยวเนอะหนะ พกพาสะดวกมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำมันยูคาลิปตัส

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยาหม่องเอ็นยืด มีส่วนผสมของน้ำมันที่สกัดจากหญ้าเอ็นยืด ผลิตออกมาในรูปแบบยาหม่องบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ายเนื้อและอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน ช่วยคลายเส้นที่ตึงได้โดยการนำยาหม่อง
ไปนวดในบริเวณที่เกิดอาการปวด ไม่ทำให้เหนี่ยวเหนอะหนะ หรือเปื้อนเสื้อผ้า มีกล่ิมหอมของน้ำมันยูคาลิปตัส
ช่วยผ่อนคลาย และปราศจากสารเคมี สามารถใช้ได้ทุกวัย
สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายสร้างรายได้และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาหรือชุมชนที่มีการนวดแผนไทยและ
ใช้ในครัวเรือน