ชาชูรส v.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ยุพาภรณ์ โสสุดสามัญ
2นาง แจ่มจันทร์ หอมระหัสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วุฒิชัย นาเมืองสามัญ
4นางสาว ปทุมพร ลครพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ศรวณีย์ เกษบุตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิมา ผาพาปวช.
2นางสาว ปิยลักษณ์ อากานิตย์ปวช.
3นางสาว ทิพานัน ยอดสง่าปวช.
4นาย สิทธิพงษ์ จุ้ยกระโทกปวช.
5นาย เกษม เบ้าศรีปวช.
6นางสาว วรดา ประสานปวส.
7นาย ธนวัฒน์ ผาลึกโรจน์ปวส.
8นางสาว ศิริวิภา บัวทองปวส.
9นางสาว รุษยา แสนดีปวส.
10นาย พนิตนันท์ ศิริจันทร์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การทำชาชูรสเป็นการเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การทำชาจะนำสมุนไพรต้นไชยา เอาเฉพาะใบอ่อนมาทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาตากในที่ร่มโดยใช้ผ้าขาวบางรอง พอแห้งนำมาคั่วด้วยไฟอ่อนๆให้มีกลิ่นหอม แล้วนำมาชงกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น การบรรจุชาในซองบรรจุชาจะใส่ 2 ช้อนชา ในการบรรจุภัณฑ์ชาชูรส 1 กล่อง จะมี 10 ซอง ขายในราคากล่องละ 60 บาท สิ่งประดิษฐ์นี้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจ สำหรับลดคลอเลสเตอรอล บำรุงธาตุเหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพความจำและการทำงานของสมอง ใช้ชาชงดื่มกับน้ำร้อน ให้สมุนไพรละลายออกมาเป็นตัวยา ลดอาการไตเสื่อม และเพิ่มแคลเซียมให้กระดูก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจ สำหรับลดคลอเลสเตอรอล บำรุงธาตุเหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพความจำและการทำงานของสมอง ใช้ชาชงดื่มกับน้ำร้อน ให้สมุนไพรละลายออกมาเป็นตัวยา ลดอาการไตเสื่อม และเพิ่มแคลเซียมให้กระดูก
1 เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2 ใบชูรสมีคุณค่าเชิงธุรกิจ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
3 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากใบชูรส