แผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุรีย์พร นาคูณสามัญ
2นางสาว อ้อมทอง พงษ์วิเศษอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
4นางสาว ศิริบูรณ์ โสมรักษ์สามัญ
5นาย จำเริญ ทอนบุญมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริวรรณ บุญมีปวส.
2นางสาว อคิราภ์ จันทร์ดวงศรีปวส.
3นาย ณัฐกาญจน์ อาวัลย์ปวส.
4นางสาว อริยา ร่วมใจปวส.
5นางสาว วรัญญา บุญมีปวส.
6นาย ทองสุข แสนวิลัยปวส.
7นาย เกียรติศักดิ์ ศรีชัยปวส.
8นาย สุระชัย สมใจหวังปวส.
9นางสาว ใบหยก คุ้มคดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

แผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพจากยางฟองน้ำถูกปรับสูตรและเวลาที่เหมาะสมในการปั่นผสมสารเคมีในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้ยางฟองน้ำทีมีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานอุตสาหกรรมของยางฟองน้ำ แล้วนำไปพัฒนาออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของมนุษย์ และแผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพมีค่าร้อยละของการยุบตัวของยางฟองน้ำ เท่ากับ ร้อยละ 13.24 ค่าความหนาแน่น เท่ากับ 63.72 กิโลกรัม/เมตร3 จัดอยู่ในยางฟองน้ำประเภทปานกลาง และค่าการยุบตัวเนื่องจากการกดอัด เท่ากับ ร้อยละ 3.24

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพ ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า กว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 270 มิลลิเมตร สูง 90 มิลลิเมตร บนตัวแผ่นรองหลังมีลักษณะเป็นปุ่ม
ช่วยปรับสรีระของผู้ใช้ให้อยู่ในท่านั่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการป้องกันอาการปวดหลังที่จะเกิดขึ้นจากการนั่งทำงานผิดท่าเป็นเวลานานๆ สามารถคืนตัวได้ นุ่ม แน่น ยืดหยุ่นและปรับรับตามสรีระของผู้ใช้งาน ช่วยให้เราไม่เผลอนั่งหลังงอ ช่วยเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทำงาน