บ้าน 5 ส. (5 S Home)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปัณณวัฒน์ จิตรภาพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปริชญา ราชสุภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มยุรี พงษ์อาภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นันทนา สร้อยดอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ณัฐชารัศม์ ศรีธัญรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุชาดา เดชพรปวช.
2นาย อนิรุจ ยวนกูลปวส.
3นาย ธนายุทธ เมืองซ้ายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

บ้าน 5 ส. (5S Home, Stay Smart Saving Security and Satisfy) เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อคนยุคใหม่ ที่นิยมความทันสมัยและความสะดวกสบาย โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. เพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ประตูอัตโนมัติ 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. เพื่อประหยัดพลังงาน 4. เพื่อดูแลสุขภาพของ ผู้อาศัยภายในบ้าน โดยนวัตกรรมที่กล่าวมานั้น สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน และมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยในยุคปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้ชุด บ้าน 5 ส. (5S Home, Stay Smart Saving Security and Satisfy) มาใช้ในชีวิตประจำวัน ติดตั้งใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย
2. เพิ่มความสะดวกสบาย โดยการล็อคและปลดล็อคประตูได้อัตโนมัติ
3. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้กล้องในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต ระบบอัคคีภัยตรวจจับควัน และวัดอุณหภูมิภายในบ้าน
4. ประหยัดพลังงาน โดยการเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ในพื้นที่
5. สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
1. เพิ่มความสะดวกสบาย 2. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ประหยัดพลังงาน 4. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต